KULTURFÖRENINGEN KUSTKONST

Kustkonst är en ideell förening vars mål är att sprida skaparglädje och främja konst och hantverk i Hamrångebygden. Det gör vi dels genom att arrangera konst- och hantverksrundan Kustkonst på påskdagen varje år, dels genom att hjälpa Hamrångebygdens kreatörer året om genom att aktivt informera om deras verksamhet på vår hemsida och facebook.

I Kustkonsts anda vill vi inspirera, inkludera, skapa lust och sprida glädje kring alla typer av kreativa uttryck. Här ryms alla former av kreativt skapande, som konst, hantverk, fotografi, mathantverk, musik, litteratur etc. Unga som gamla, amatörer, professionella och alla som på något sätt har ett intresse för kultur och skaparglädje är alla välkomna att vara en del av Kustkonst.  

När du blir medlem visar du att du stöttar vårt arbete med att sprida all den kreativitet och skaparglädje som finns i Hamrångebygden.

Medlemsavgifter 2020:

150 kr per person och kalenderår.
Medlemskapet gäller t.o.m. 31 december det år du blir medlem. Om du blir medlem efter den 31 oktober gäller medlemskapet för året efter.

Fyll i medlemsformuläret
Betala till bankgiro: 579-8590

Tack & varmt välkommen till Kustkonst!

Läs mer om Kulturföreningen Kustkonst längre ner.

Kustkonst Aja Axlund broderi Skolan Axmarby
Kustkonst Jan-Åke Carlsson smide Fyren Norrsundet
Kustkonst Erika Ehn måleri Skolan Axmarby

LUSTFYLLT & AVSLAPPNAT PÅ KUSTKONST

Kulturföreningen Kustkonst är en ideell förening som drivs av oss som privatpersoner för att samla den skaparkraft som finns i Hamrångebygden, mellan Gävle och Söderhamn.
Konst- & hantverksrundans anda ska vara lustfylld, avslappnad och glädjespridande, både för utställare och besökare.
Alla, ung som gammal, som skapar i någon form och har koppling till Hamrångebygden är välkomna att delta som utställare på konst- & hantverksrundan på påskdagen varje år.
Vi vill sprida konst- och kulturglädje till fler och ”sätta Hamrångebygden på kartan”.
Vi använder orden konst/konstrunda i bred betydelse och räknar in alla former av kreativt skapande, konsthantverk, mathantverk musik, teater etc.

MER OM KULTURFÖRENINGEN KUSTKONST

Verksamhetsplan för 2019-2020:

Kulturföreningen Kustkonst ska

  • Verka för att främja konst och hantverk och skaparglädje inom Hamrångebygden
  • Arrangera Kustkonst – konst- och hantverksrundan – på påskdagen 2020.
  • Långsiktigt verka för föreningens stabilitet och tillväxt.

 

Ur stadgarna

Föreningens form och oberoende

Kulturföreningen Kustkonst är en självständig, religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.

Föreningens syfte

1)   Föreningens syfte är att verka för att främja konst och hantverk inom Hamrångebygden, bl.a. genom att årligen på påskdagen arrangera Kustkonst, en konst- och hantverksrunda i Hamrångebygden.

2)   Geografiskt ska utställningslokaler där deltagare ställer ut på Kustkonst på påskdagen ligga inom Hamrångebygdens gränser, från Katrineholm i söder till Axmar Bruk i norr.

3)   Föreningen värnar också om att deltagare i konst- och hantverksrundan på påskdagen i första hand ska bo i eller ha anknytning till Hamrångebygden, i andra hand vara speciellt inbjudna av Kustkonsts styrelse.

Medlemskap

1)   Medlemskap beviljas till alla som vill stödja Kulturföreningen Kustkonst och dess arbete för att främja konst och hantverk i Hamrångebygden.

2)   Styrelsen upprättar rutiner för medlemsansökan samt vilka eventuella övriga krav som finns för medlemskapets beviljande.

3)   Ansökan om medlemskap behandlas av styrelsen eller av styrelsen utsedd representant.

Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls varje år någon gång under september eller oktober. Kallelse mailas till alla medlemmar samt publiceras på Kustkonsts facebooksida.

 

Kulturföreningen Kustkonsts styrelse

Aja Axlund – ordförande/kassör

Erika Ehn – sekreterare/kassör

Carina Gustafsson – ledamot

Thomas Höglund – ledamot

Kajsa Tollesby Forsmark – ledamot

Åsa Fällgren – suppleant

Kontakta oss gärna om du har frågor

 

Organisationsnummer: 802518-5482

Bankgiro: 579-8590

 

 

SPRID GLÄDJEN VIDARE

OCH HÅLL DIG UPPDATERAD OM DET SENASTE PÅ FACEBOOK

Vi är glada för den hjälp vi fått med Kustkonst

Stort tack till Hamrångegruppen/Landsbygdsprojektet, ABF Hamrångebygden, Gävle kommun Kultur & Fritid, Aja Axlund/Axlund Design och alla som hjälpt till med arbetet inför Kustkonst!